Školení Trenér beachvolejbalu

Úsek vzdělávání ČVS ve spolupráci s ÚBV vypisuje školení Trenér beachvolejbalu (TBV). Jedná se o základní školení, které je primárně pro začínající trenéry beachvolejbalu a pro trenéry dětí mládeže. Svým obsahem pokrývá základy BV (učební postupy, techniku, herní činnosti a základy součinnosti) s akcentem na věková období, základy didaktiky, systematiky, psychologie i kondiční přípravy.

lo

Termíny: 

  • první část 22. - 24. 3. 2024
  • druhá část 19. - 21. 4. 2024

Místo: Beachclub Strahov – Chodecká 1230, 169 00, Praha 6 - Strahov

Podmínky účasti: přihlásit se mohou všichni členové ČVS se zaplaceným licenčním poplatkem starší 18 let. 

Kapacita školení byla naplněna a přihlašování bylo ukončeno.

Bližší informace včetně programu obdrží řádně přihlášení účastníci přibližně týden před zahájením školení.

Účastnický poplatek je stanoven ve výši 6 000 Kč, který, prosím, zašlete na účet Českého volejbalového svazu číslo: 9728720001 / 5500 po potvrzení přijetí přihlášky, VS: 504110010Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést vaše jméno a příjmení. V případě neúčasti je účtován storno poplatek v plné výši. Platbu za více účastníků můžete uhradit jedním platebním příkazem, nezapomeňte však do poznámky uvést jména všech účastníků, za které je platba hrazena.

Pro bližší informace kontaktujte vedoucího školení Ondřeje Foltýna (foltyn@cvf.cz).

 

Autor: Ondřej Foltýn