Školení trenérů beachvolejbalu v roce 2021

Úsek beachvolejbalu ČVS pořádá „Školení trenérů beachvolejbalu 2021“. První školení trenérů beachvolejbalu v roce 2021 proběhne v říjnu a listopadu v Beachclubu Strahov.

I. Informace:

Úspěšní absolventi mají právo získat kvalifikaci trenéra beachvolejbalu ČVS. Přednášky a praktické lekce se uskuteční ve dvou částech (víkendech). 

II. Termíny:

1. část: pátek – neděle 1. - 3. října 2021 (zahájení v pátek ve 14.00)

2. část: pátek – neděle 19. - 21. listopadu 2021 (zahájení v pátek ve 14.00) 

III. Místo konání:

Česká unie sportu, z.s. - Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00

Beachclubu Strahov – Chodecká 1230, 169 00, Praha 6 - Strahov, Česká republika (při navigaci užijte adresu a GPS sousedící společnosti NH Car: Chodecká 2341/2   |   GPS: 50.0838144N, 14.3842367E)

Součástí vkladu do školení není ubytování ani strava během obou termínů školení. 

IV. Podmínky účasti:

1) Odeslání přihlášky na e-mailovou adresu vlcek@cvf.cz, v přihlášce uveďte titul-jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo a oddíl kde působíte. Uveďte, zda jste stávajícími členy ČVS včetně čísla registračního průkazu.

2) Přednostně, budou bráni přihlášení na čekací listině

3) Uzávěrka přihlášek do 13. 9. 2021

4) Zaplacení vkladu na úhradu části nákladů školení ve výši: 5500 Kč / 1 osoba na účet č.: 9728720001 / 5500 VS: 504110010, SS bude zaslán každé osobě zvlášť spolu s potvrzením přihlášky, dále můžete přidat do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno, školení TBV 2021. Poplatek je nutné uhradit až po zpětné informaci o naplnění školení min. počtem osob, nejpozději však týden před zahájením kurzu. Nezaplacení do stanoveného termínu znamená pro uchazeče vyřazení z kurzu a dále odhlášení z kurzu méně jak týden před jeho začátkem sebou nese storno poplatek ve výši 50 % vkladu. Samozřejmě s dodáním lékařské zprávy s pádný důvodem typu onemocnění COVID či jiným zraněním bude storno poplatek ponížen nebo odpuštěn.

5) Školení je omezeno kapacitou max. 25 osob (minimálně však 16), o účasti rozhoduje termín zaslání přihlášky a připsání vkladu za školení na účet ČVS. V případě zrušení školení trenérů beachvolejbalu pro malý počet závazných přihlášek budou uhrazené vklady bez odkladu vráceny odesilatelům.

Poznámky:

Školení je nutné absolvovat v celém rozsahu, tzn. oba uvedené termíny. V obou termínech je vyžadováno sportovní oblečení pro praxi. Školení může absolvovat uchazeč před dosažením věkové hranice 18 let. Kvalifikace je však udělena až po dosažení 18 let a splnění všech požadavků.

V případě velkého zájmu bude vypsáno školení další, v pravděpodobných termínech jeden říjnový víkend, jeden listopadový víkend. 

 

Autor: Mgr. Ondřej Vlček - vedoucí úseku beachvolejbalu ČVS