V Praze proběhl výběrový trial kemp chlapců a dívek U16

V termínu 17. - 19. 11. 2023 proběhl 1. výběrový trial kemp pro kategorii U16 chlapců a dívek pro novou letní sezonu 2024.

O svátečním listopadovém víkendu se uskutečnil letošní první výběrový trial kemp kategorie chlapců a dívek U16 ročníku 2009 a mladších v areálu Beachclubu Strahov v Praze 6.

Letošní zimní přípravu pro tuto prvotní republikovou reprezentační kategorii jsme zvolili společný model chlapců a dívek. Do prvního výběru se přihlásilo 24 chlapců a 22 dívek.

Kemp začínal již tradičně v pátek v 15 hodin, kde se obě kategorie seznámily s náplní tréninkového a třídenního programu. Trénovalo se samozřejmě rozděleně. Kluci měli k dispozici čtyři kurty a děvčata tři.

U dívek začínal tréninkový program opět sledováním a procvičením základních herních činností jednotlivce a to po celé páteční odpoledne. V sobotu jsme se zaměřovali na příjem - servis a odpoledne na útočný úder a jeho možnosti. Poté následovala lehká dohrávka s určitými omezeními. V neděli v první fázi náhra a to hlavně do tří směrů kůl, střed a za sebe. Tyto tři základní typy by hráčky na této úrovni měly bez problému zvládnout. Na konci programu následovala již pouze neřízená dohrávka.

U chlapců byl pátek věnován hlavně nahrávce a její variabilita. V sobotu se věnovali útočnému úderu a poté následné dohrávce, kde bylo zapojeno hlavně to, co se dopoledne procvičovalo. V nedělní části následně příjem a podání.

Po celou dobu kempu nás zajímaly, opět jako v loňském roce na první srazu, základy všech herních činností jednotlivce, technicko-taktická stránka, mentální připravenost, fyzická zdatnost a sportovní výkon obecně.

Na konci kempu následovaly dvě přednášky a tu první měl Kryštof Jan Oliva - člen reprezentace juniorů ČR, který obohatil mladší ročníky svými zkušenostmi z turnajů a vrcholového sportu. Druhou přednáškou zasvětil hráče a hráčky Tomáš Polívka základy pitného režimu u sportovců.

Dívky a chlapci účastnící se kempu byli převážně z Prahy, Liberce a Plzně, celkem z osmi klubů, ročníky 2009 a 2010. Chlapecká skupina z důvodů větší nemocnosti byla výjimečně doplněna čtyřmi hráči ročníku 2008, aby se udržela kvalitativní složka skupiny.

Trenéři účastnící se trial kempu:

  • chlapci: Jan Chalupa, Lukáš Dvořák, Martin Pihera, Adam Štoček
  • dívky: Tomáš Pála, Tomáš Polívka, Martin Václavík

 

Autor: Tomáš Pála