Reprezentační komise mládeže beachvolejbalu (RKM)

Dne 9. června 2021 byl Výborem ČVS schválen materiál vypracovaný a předkládaný garantem beachvolejbalu Vítem Maříkem. Jednalo se o ustanovení reprezentační komise mládeže beachvolejbalu. Po neprodloužení pozice manažer reprezentace mládeže BV (MRM), kterou do 31. 5. 2021 zastával Přemysl Kubala, bylo nutné zahájení činnosti reprezentačních komisí mládeže (odděleně chlapci a dívky).

Cíl práce RKM:

 • provázanost reprezentace BV v underage kategoriích na složky volejbalu
 • provázanost na ustanovení realizačních týmů (RT v underage kategoriích) reprezentace BV
 • provázanost na úsek metodiky a vzdělávání ČVS
 • provázanost na turnaje národní tour (NT)

Složení RKM:

Reprezentační komise mládeže chlapecké složky: M. Provazník, M. Tichý, J. Chalupa, (O. Vlček – ÚBV  – hlas poradní)

Reprezentační komise mládeže dívčí složky: T. Pála, R. Vinkler, L. Háječková, (O. Vlček – ÚBV – hlas poradní)

Reprezentační komise mládeže zahájila aktivně a dobrovolně svou působnost již od 1. 6. 2021. Dne 9. 6. 2021 byla schválena Výborem ČVS.

Vedoucí realizačních týmů (RT) budou jmenováni od 1. 7. 2021 v tomto složení:

 • Vedoucí reprezentace RT chlapci U16 - J. Chalupa
 • Vedoucí reprezentace RT chlapci U20 - M. Tichý
 • Vedoucí reprezentace RT dívky U16 - T. Pála
 • Vedoucí reprezentace RT dívky U20 - R. Vinkler

Další členové realizačních týmů budou jmenováni výborem ČVS na základě návrhu vedoucích RT.

Personální obsazení na úrovni vedoucího reprezentace složky RT U22 není zatím navrženo.

Reprezentační komise mládeže má následující pravomoci a odpovědnost

 • předkládá návrh nominačních kritérií na obsazení reprezentačních spotů na šampionátech a mezinárodních akcích úseku BV. Kritéria vždy schvaluje výbor ČVS
 • předkládá úseku BV ke schválení jmenný seznam členů týmů (hráči/hráčky a realizační tým) na všechny mezinárodní akce mládeže
 • zajišťuje zájmy reprezentace v underage kategoriích v provázanosti na národní tour (NT), zejména uděluje DKJ na soutěžích NT v kategoriích seniorských i juniorských turnajů a šampionátů (mistrovských a nemistrovských soutěží)
 • předkládá gestorovi za BV návrhy a podněty v oblasti reprezentace BV v underage kategoriích a současně pomáhá ve výkonu pracovních povinností úseku BV
 • komunikuje s manažerem RD dospělých ohledně propojení jednotlivých složek reprezentací
 • navrhuje úseku BV a gestorovi za BV ve výboru ČVS koncepci rozvoje underage složek mládeže BV
 • navrhuje úseku BV a gestorovi za BV ve výboru ČVS koncepci propojení underage složek mládeže BV a volejbalu
 • dohlíží na fungování juniorských turnajů a zasílá případné podměty na ABV (pořadatele národní BV tour)
 • spolupracuje s úsekem metodiky a vzdělávání ČVS s cílem obsahového a systémového řízení vzdělávání trenérů, kteří působí v oblasti beachvolejbalu

 

Autor: Vít Mařík