Trenérský notes 32. díl: Sociolog - Akademie Red Bull

V jednom z předcházejících dílů Trenérského notesu jsme se věnovali činnosti a organizaci akademie Red Bull v Salzburku. Dnes se blíže podíváme na jednu konkrétní a na první pohled anonymní část: činnost sociologa v akademii.

Na úvod si připomeňme základní tezi činnosti: akademie se soustředí na výchovu a rozvoj mladých hráčů hokeje a fotbalu. Snaží se jim poskytovat nejlepší podmínky a vychovat z nich nejen nejlepší hráče, ale i „správné“ lidi. Mladí hráči mají v akademii vytvořeny profesionální podmínky nezbytné pro jejich růst: ubytování, stravování, tréninkové prostory (vedle hřišť jsou samozřejmostí posilovny, haly, tělocvičny, regenerace), zdravotní zabezpečení a lékařské laboratoře, profesionální trenéry a realizační tým. Specifickou osobou je pak sociolog akademie, který se stará o „mysl“ hráčů a trenérů.

Sociolog je nedílnou součástí akademie a plně respektuje hodnoty a cíle, které jsou v akademii sdílené. Jeho hlavním cílem je: pomoci udělat z hráčů ještě lepší hráče! Aby hráči mohli podávat vrcholový výkon, musí v optimálním rozpoložením. Na mladé hráče (ale i jejich trenéry) působí mnoho stresových a sociálních faktorů. Mnozí z nich si zvykají na život a bydlení v akademii, odloučení o rodiny, náročný časový harmonogram, tlak na výkon, plnění školních povinností, stres z utkání, velká očekávání od rodičů, vztahové problémy, únava, spánek atd. Hráči se tak pravidelně potkávají se sociologem, který se snaží jim pomoci s jejich osobními problémy.

V rámci interakce využívají:

-  vstupní pohovor

-  oficiální osobní pohovory

-  dotazníky

-  pravidelné týmové meetingy

-  týmové meetingy zaměřené na řešení určité negativní situace

-  meeting sociologa s trenéry

Jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují úspěch je vybudování si důvěry tak, aby v případě problémů hráči sami sociologa kontaktovali, a ne aby ji odhalil až sociolog nebo trenér. Veškeré soukromé informace vyplývající z osobních rozhovorů vždy zůstanou mezi hráčem a sociologem a bez vědomí hráče sociolog informace dále nešíří, pouze dává zpětnou vazbu trenérům a případné doporučení a informaci o hráčově stavu. Nezřídka se také stává, že hráč požádá sociologa, aby určité informace nebo „doporučení“ sdělil trenérovi.

Velmi důležité je uvědomit si, v úvodu již zmíněný, přístup sociologa: je součást celého realizačního týmu, jejímž cílem je rozvoj hráčů. Jinými slovy: sociolog je zde pro hráče a trenéry, ne „hráči pro sociologa.“

Vybrané praktické příklady:

-  jedním z testů, které hráči vyplňují je test pocitů, kdy na stupnici 1 (nejhorší) až 10 (nejlepší) určují své pocity v dílčích faktorech, např.: strava, spánek, stres, škola, přátelství, fyzická únava

-  největším osobním úspěchem pro sociologa je, když hráči projeví důvěru a sami přijdou s problémem nebo si popovídat

-  až na povinné týmové meeting a vstupní společné rozhovory je veškerá činnost dobrovolná, včetně vyplňování dotazníku

-  sociolog pravidelně komunikuje s trenéry o hráčích

-  sociolog je v neustálé interakci i s trenéry a realizačním týmem a poskytuje jim jednak zpětnou vazbu při jejich činnosti, současně řeší i osobní problémy (ve skutečnosti mají dospělí stejné problémy jako děti a mládež)

-  jedním z nejčastěji řešených problémů a obecně dlouhodobou „výzvou“ je zvládnutí časového harmonogramu a dodržení time-managementu, neboť hráči mají náročný program od rána až do večera, včetně přesunů do (a ze) školy, učení, tréninkový proces, stravování, praní oblečení, osobní věci atd.

-  snaha poskytnout všem hráčům, trenérům ale i týmům stejnou péči a podporu

 

Autor: Ing. Ondřej Foltýn