Školení rozhodčích volejbalu I. třídy

KR ČVS na svém jednání dne 3. 2. 2019 rozhodla, že uspořádá školení rozhodčích I. třídy.

To proběhne v Hradci Králové při ČP starších žáků a to v termínu od 22. – 24. 3. 2019. Sraz účastníků školení je předběžně stanoven na 12 hod. dne 22. 3. 2019. KR ČVS rozhodla, že poplatek, který je splatný na místě, je pro účastníky školení 1 000 Kč.

Program školení bude upřesněn a zaslán přihlášeným účastníkům školení na konci února 2019. Podle předběžného zjištění by se školení mělo zúčastnit 16 účastníků. KR ČVS stanovila minimální počet účastníků na 5. Školení organizačně zajistí A. Pejpal, výklad pravidel provede M. Labašta a dále budou nominováni 3 delegáti pro hodnocení rozhodčích. Závazná přihláška je třeba zaslat na lenert@cvf.cz do 20. 2. 2019.

KR ČVS se těší na Vaši účast.

 

Autor: Adam Lenert