Školení trenérů beachvolejbalu v roce 2018

Veškeré informace ke školení trenérů beachvolejbalu 2018

I. Informace:

Úsek beachvolejbalu ČVS a Metodická komise beachvolejbalu pořádají:

„Školení trenérů beachvolejbalu 2018“.

Úspěšní absolventi mají právo získat kvalifikaci trenéra beachvolejbalu ČVS. Přednášky a praktické lekce se uskuteční ve dvou částech (víkendech).

 

II. Termíny:

1. část              pátek–neděle 12. – 14. 10. 2018 (zahájení v pátek ve 14.00)

2. část              pátek–neděle 2. – 4. 11. 2018 (zahájení v pátek ve 14.00)

 

III. Místa konání:

Beach klub Ládví –najdete v ulici Chabařovická 4 na Praze 8. Areál se nachází cca 7 minut od stanice metra C Ládví či autem cca 10 minut z centra města.

Doporučené ubytování, které ovšem není součástí vkladu do školení– Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, http://www.hotelduo.cz, vzdálenost cca 10 minut chůze, Hostel Praha Ládví, Davídkova 443/114 18000 Praha 8, http://hostelprahaladvi.cz, vzdálenost cca 5 minut chůze

 

IV. Podmínky účasti:

1) odeslání přihlášky na e-mailovou adresu vlcek@cvf.cz, v přihlášce uveďte titul-jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo a oddíl kde působíte. Uveďte, zda jste stávajícími členy ČVS.

2) Uzávěrka přihlášek do 8. 10. 2018 

3) Zaplacení vkladu na úhradu části nákladů školení ve výši: 4800 Kč /1 osoba na účet č.: 9728720001 / 5500 VS: 504110010, SS bude zaslán každé osobě zvlášť spolu s potvrzením přihlášky, dále můžete přidat dozprávy pro příjemce: příjmení, jméno, školení TBV 2018. Poplatek je nutné uhradit až po zpětné informaci o naplnění školení min. počtem osob, nejpozději však týden před zahájením kurzu.

4) Školení je omezeno kapacitou max. 16 osob (min. 14 osob), o účasti rozhoduje termín zaslání přihlášky. V případě zrušení školení trenérů beachvolejbalu pro malý počet závazných přihlášek budou uhrazené vklady bez odkladu vráceny odesilatelům.

 

Poznámky:

Školení je nutné absolvovat v celém rozsahu, tzn. oba uvedené termíny. V obou termínech je vyžadováno sportovní oblečení pro praxi.Školení může absolvovat uchazeč před dosažením věkové hranice 18 let. Kvalifikace je však udělena až po dosažení 18 let a splnění všech požadavků.

V Praze dne 10. 9. 2018

 

Mgr. O. Vlček, vedoucí úseku beachvolejbalu ČVS

PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D., předseda metodické komise beachvolejbalu ČVS               

Mgr. Martin Tichý, vedoucí školení